• Word-skirts in Kowalska Street

Slovo-Sukně, Drážďany/Vídeň 2009
Typ písma využitý pro slogan Slovo-Sukně pochází z typografie nápisů použitých na vývěsních štítech bývalých obchodů lublinských ulic Nowa a Lubartowska ve třicátých let dvacátého století.  „Sukně“ je motivem převzatým z francouzské Encyclopédie sepsané Diderotem a D’Alembertem (1752), a to z kapitoly „Lingerie: lange de laine pour envelopper le nouveau-né“ (Vlněné šátky sloužící k zavinování novorozenců). Mým záměrem bylo použít motiv zakuklení jako symbol obnovy, nového počátku. Tyto destruované náměty jsou začleněny do paradoxního způsobu uvažování a obezřetných myšlenkových postupů podporujících vybudování specifického smyslu pro vnímavost kulturního a lidského porozumění.

Word-Skirts, Dresden/Vienna 2009
The lettering for the Word-Skirts comes from the diverse forms of typography used by businesses once located along ulica Nowa und ulica Lubartowska in 1930s Lublin. The “skirt” is a motif from the French Encyclopédie by Diderot and D’Alembert of 1752, from the chapter “Lingere: lange de laine pour envelopper le nouveau-né” (Woolen Shawls for Wrapping Newborn Babies). A new beginning is the intention, a reinstatement through swaddling. These destroyed motifs are incorporated into a paradoxical form of reflection and circumspect action to form a basis for a sense of cultural and human understanding.