Noční projekce, Drážďany / Vídeň / Berlín, 2010 / 14
Výseky reality, které se vynořují a proměňují formou barevného posunu a změny měřítka, byly použity při projekci obrazových výjevů převzatých z Diderotovy a DAlembertovy Encyklopedie, ale také námětů sesbíraných během cest do jihovýchodního Polska a na Ukrajinu. Hlavní motiv představuje silueta balkonu domu proroka z Lublinu viditelná na fotografiích z archivu Stefana Kiełsznii na legendární adrese Szeroka (Široká) ulice 28.

Night Projection, Dresden / Vienna / Berlin, 2010 / 14
The items with altered dimensions, created by revealing and overpainting the color base, are used as a ground for projections of visual motifs, taken from Diderot and D’Alembert’s Encyclopédie or collected on journeys in southern and eastern Poland and Ukraine. The main motif is the silhouette of the balcony on the Seer of Lublin’s house, visible on the photos from Stefan Kiełsznia’s archive, at the legendary address ulica Szeroka 28.