• Ruth & Esther

  • Ruth & Esther

  • Ruth & Esther

Dva Portréty
Marcin Fedorowicz mě upozornil na plakát z roku 1927 odkazující na židovský charakter Lublinu, který je koncipován jako pozvánka na představení v Lubartowské ulici. Domnívám se, že jde o pozvánku na karneval během oslavy židovského svátku Purim.

Two Portraits
Marcin Fedorowicz pointed out to me a poster from 1927. It’s an invitation to an event in ulica Lubartowska and evokes Jewish life in Lublin. I suspect that it invites to a Purim masquerade party.