Kouř a zbytky představují další vyobrazení převzaté z Diderotovy a D’Alembertovy Encyklopedie (Paříž 1751). Kromě kouře je zde zachycen také řemeslný odpad vzniklý jako vedlejší produkt výrobního procesu. Ze své podstaty se tedy stává „pasivní“, bezděčnou formou existence, a jak už to odpovídá jeho charakteru, vytváří se „sám“, formou jakéhosi kvazi „já“.

Smoke and remnants are elements from the sketchbooks to the Encyclopédie by Diderot & D’Alembert (Paris 1751). The phenomena used besides smoke are remnants of production waste and of materials from craft contexts. They are, thus, unintended and passive by-products of a process. Following their nature, they have, as it were, come into being by themselves.