Lublinská škola, Lublin/Drážďany 2009
Škola Jakuba Izáka Horovitze, nazývaného prorok z Lublinu, jednoho z nejvýznamnějších cadiků pozdního osmnáctého století, dala vzniknout nepřebernému množství legend. Dům proroka ležel v té části židovské čtvrti Lublinu, kterou v roce 1940 SS prohlásilo ghettem, a v roce 1942 ji vylidnilo a zničilo. Protože po této stavbě nezůstaly ani základy, vytvořila jsem model takového zařízení podle ješivy Ba’al Šem Tova, jednoho ze zakladatelů chassidismu v ukrajinské Medžybiži. Svou „cestovní variantu“ školy jsem umístila na různá místa, která se posléze stala středobodem řady uměleckých událostí.

The Lublin School, Lublin/Dresden 2009
The school of one of the most famous zaddikim of the late 18th century, Yaakov Yitzchak Horowitz, known as the Seer of Lublin gave rise to a plethora of legends. The house of the Seer was in Lublin’s Jewish quarter, which was declared a ghetto by the SS in 1940, and subsequently destroyed in 1942 after being cleared of its inhabitants. As no concrete traces of this establishment remain, I constructed the model after visiting the yeshiva of Baal Shem Tov, one of the founding fathers of Hasidism, in Medzhybizh, Ukraine. My “travel version” has already been assembled in various places, where it featured in a number of artistic events.

http://schooloflublin.eu/