Název Lower Colors (Spodní barvy) vychází z „funkce“ židovské mystiky, která popisuje proces proměny jedné kvality v druhou a jejich skládání do proměněného stavu bytí.
Výřezy převzaté ze snímků Stefana Kiełsznii plně vyjevují nedostupnost světa zobrazeného na těchto fotografiích.
Při pohledu zblízka jim dominuje zobrazení jednotlivostí, které však při částečném poodstoupení zaplavuje všudypřítomná tma a prázdnota.

The title Lower Colors refers to a ‘function’ in Jewish mysticism which describes the shift of quantity into a different state.
The cutouts of photos by Stefan Kiełsznia which I have chosen reveal how remote the world shown in these pictures is. Viewed from close up, what dominates is the autonomy of the phenomena shown. At the same time, emptiness and darkness fill the space.