Látky předválečných vzorů a barev, i z obrazového archivu Stefana Kiełsznii, jsem rekonstruovala podle materiálů nalezených v Textilním muzeu v Lodži.

Fabrics with patterns and colours from the pre-war period, also from Stefan Kiełsznia’s archive, which I have reconstructed after conducting studies in the Textile Museum in Łódź.