Ulrike Grossarth
*1952 v Oberhausenu
žije v Drážďanech, Berlíně a Lublinu
1969–1975 studium tance
1975–1987 četná sólová taneční vystoupení, performance, videofilmy a umělecké akce
1980 založení Free International University (FIU) v Essenu, společně s Raineren Borgemeisterem
od roku 1982 cesty po Polsku
od roku 1984 výtvarné a performativní projekty založené na estetických a teoretických základech moderny
1997 účast na přehlídce documenta X v Kasselu
od roku 1998 pozice profesorky na Vysoké škole výtvarných umění (Hochschule für Bildende Künste) v Drážďanech s těžištěm kladeným na metody interdisciplinárních forem výzkumu mentálních, empirických a kulturních přesahů, který je realizován ve východoevropském (ČR, Maďarsko, Polsko, Srbsko a Ukrajina) prostředí formou putovních uměleckých projektů
od roku 2006 uskutečňuje pobyty a projekty v Lublinu
2009 vyznamenána cenou Käthe Kollwitzové (Käthe-Kollwitz-Preis) udělovanou Akademií umění (Akademie der Künste) v Berlíně
2013 založila Lublinskou školu (Schule von Lublin), mobilní institut pro studium židovské kultury v autentických centrech vzdělanosti jihovýchodního Polska
od roku 2015 projekt SYMBOL gotowe/sklep, v Lubartowské ulici 31, Lublin. Pronájem původního krejčovského obchodu jako veřejného prostoru k živé prezentaci Evropských kulturních archivů.

http://www.ulrikegrossarth.de

Ulrike Grossarth
*1952 in Oberhausen
lives in Dresden, Berlin and Lublin
1969-75 studied dance
1975 – 1987 numerous solo dances, video films and art events
1980 foundation of a branch of the ‘Free International University’ (FIU) in Essen, with Rainer Borgemeister.
Since 1982 travels in Poland.
Since 1984 development of pictorial and performative works in a continuous dialogue with the aesthetic and epistemological foundations of modernity.
1997 participation in ‘documenta X’.
Since 1998 professor at the ‘Dresden Academy of Fine Arts’ with a main focus on Methodological research on mixed forms of mental and empirical cultural content
especially in the form of travel projects in Eastern Europe (Hungary, Poland, Serbia, Czech Republic, and Ukraine)
Since 2006 stays and projects in Lublin.
2009 awarded with the Käthe-Kollwitz-Price of the Berlin Academy of Arts
2014 foundation of The Lublin School, a mobile institute for the study of Jewish themes in authentic places of learning in south-east Poland
Since 2015 SYMBOL gotowe / sklep. Renting a former tailor shop in Lublin as a public project space for the vivid presentation of European cultural archives.

http://www.ulrikegrossarth.de

webdesign: Pavel Matoušek 2017