Wielka Improwizacja
Jedná se o několikatýdenní tvůrčí improvizaci v projektovém prostoru v Lublinu. Propojovala jsem různá média (obrazy, projekce, zrcadla) s motivy středo-východoevropského prostoru převzatými z mého osobního archivu, které jsem nashromáždila během posledních deseti let v Lublinu a jeho okolí. Tento materiál dále konfrontuji se západoevropskou „kulturní schránkou“, Diderotovou a D’Alembertovou Encyklopedií (Paříž 1751).
Tímto spojením vytvářím nekonečné variace kombinací, přičemž každá taková konstelace obsahuje osobité roviny vznikajících multiplikací dílčích kategorií, ve kterých se mohou vyjevovat nevědomé, nezpracované a stále ještě klíčové detaily historických událostí. Takto podprahově jsou v nich zároveň přítomny i německé dějiny Lublinu.

Wielka Improwizacja is an improvisation in my project space in Lublin that lasted several weeks. I work with various media (pictures, projections, mirrors) and with Central-Eastern European motifs from my archive which I had collected over the past ten years during sojourns in Lublin and its surroundings. This material is juxtaposed with a West-European ‘cultural preserve’, the Encyclopédie by Diderot & D’Alembert (Paris 1751).
From this juxtaposition combinations with infinite variations emerge; each constellation contains a typical narrative, providing a milieu for the multiplication of categories, where unconscious, unresovled and still powerful details of historical events may appear. In this way, also Germany’s history in Lublin enters into the picture.