(Čísla) Postavy z Lubartowské ulice
Motivy vycházejí z typografie domovních čísel třicátých let v lublinské Lubartowské ulici. Převzala jsem je z fotografií Stefana Kiełsznii. Oba ženské portréty podtrhují atmosféru předválečných časů. Ze základních číslovek je jejich kombinací možné vytvořit jakékoli číslo libovolné velikosti, které vyvolává buď představu určitého množství, nebo také „chtíč mnohačetnosti“, pomocí kterého popisuje Elias Canetti ve svém textu Masa a moc (Masse und Macht) obsesivní zacházení s mocí a veličinami všeho druhu.

(Numbers) Characters from Lubartowska street
The numbers correspond to the typography of house numbers in ulica Lubartowska in 1930s Lublin which I have taken from photos by Stefan Kiełsznia. The two female portraits heighten the ambiance and atmosphere of the pre-war period. Cardinal numbers can be combined to create any number whose size evokes large quantities or serves to illustrate the “lust of seeing numbers mount up”, which Elias Canetti in Crowds and Power describes as the power-crazed way of dealing with sizes of all kinds.